torsdag 9. juni 2011

Celebrities with Thunderbirds 3

Marilyn Monroe & Arthur Millers 1956 Thunderbird
Wedding in 1956 and driving around New York 1956 and 1957


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar